Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Наско Начев
Издател на регионално списание „Ротари на Балканите“

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Борис Михайлов
Юрист на Д2482

Пламен Минев
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Пламен Иларионов
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта