Асамблея Интеракт
Начало: 2017-10-21
Край: 2017-10-21
Асамблея Интеракт


 
Уважаеми Президенти,

в следващите редове ще ви запознаем с начина и реда за регистрация и присъствие на Асамблея на Програмата Интеракт, спонсорирана от отделни ротари клубове в нашия Дистрикт.

Събитието ще се проведе на 21.10.2017г. в град Банско, хотел Регмун.

Срокът за регистрация и плащане на избраните пакети е до 16.10.2017г., 18:00ч.

Регистрацията ще се осъществи през сайта на Ротари България в раздела „резервации“.

Там ще се запознаете с възможните пакети за участие и настаняване.

За да бъде легитимна регистрацията на вашия клуб е необходимо да попълните, сканирате и прикачите всички приложени документи в регистрационната форма:
1.        Възлагателно писмо;
2.        Платежно нареждане за избраните пакети.
/В платежното нареждане отбележете името на Вашия ротари клуб, номер и брой на избраните пакети./

ВАЖНО! Избраният пакет за членовете на Интеракт клуба трябва да е еднакв с този на ротарианеца- придружител!
ВАЖНО! Предоставяме Декларация от родител, която всеки клуб е задължително да организира и съхрани за себе си!
 
Обръщаме внимание на ротарианците – придружители, че ще бъдат ангажирани с участие по време на работната програма, както и във вечерната за тези, които ще изберат пакет с нощувка.
 
Лица за контакт:
Въпроси относно попълване и изпращане на необходимите документи:
Бояна Банкова:
boiana.bankova@gmail.com
+359 889 23 52 96
Въпроси относно настаняване:
Росица Хаджиева
+359 884 49 39 24
rosi@regnum.bg
 
Оставаме на разположение за въпроси и съдействие:
Подкомитет за Интеракт
Дистрикт 2482 България
 Асамблея
Регнум, гр. Банско
21.10.2017 г.
 
11:00 – 12:45 часа        Регистрация

Първа пленарна сесия (13:00– 15:35 часа).
13:00 – 13:30 часа        Официално откриване на Асамблея 2017, приветствия
13:30 – 14:30 часа        „Как в Интертакт...?“ - ролева игра; Радина Москова, ИАК София - Тангра, ДИП, Елица Дичева, Маргарита Тумбева, ИАК Благоевград, Георги Алмишев, ИАК Гоце Делчев, Деница Арабаджиева, ИАК Варна, Тина Иванова, ИАК Ямбол
14:30 – 15:30 часа        Кратко представяне на всеки отбор и резултати от играта
15:30 – 15:35 часа        Край на първата пленарна сесия
15:35 – 15:40 часа        Обща снимка
15:40 – 16:00 часа        Кафе - пауза

Втора пленарна сесия (16:00 – 18:00 часа)
16:00 – 16:05 часа       Откриване на втора пленарна сесия
16:05 – 16:25 часа        “За същността на мотивацията и това как да говорим така, че да ни чуват?” - презентация; Аделина Желязкова, Стилян Желязков, студенти в НАТФИЗ
16:25 – 16:45 часа         “Интеракт и аз” - презентация; Деница Арабаджиева, ИАК Варна, Елица Дичева, ИАК Благоевград
16:45 – 17:05 часа        “КомуникацИАК” - презентация; Маргарита Тумбева, ИАК Благоевград, Георги Алмишев, ИАК Гоце Делчев
17:05 – 17:25 часа        “Як ИАК. Мисия възможна” - презентация; Тина Иванова, ИАК Ямбол
17:25 – 17:40 часа        “Де е българското” - дистриктен проект?; Радина Москова, ИАК София - Тангра, ДИП
17:40 – 18:00 часа        Официално закриване на Асамблея 2017
 
  
 
 
 
Лица за контакт:
Бояна Банкова, председадател на подкомитет за Интеракт към Комитет за младите поколения в Д2482 България, тел.: +359 889 235 296, boiana.bankova@gmail.com
Радина Москова, Дистриктен Интеракт представител 2017-2018,
тел.: +359 884 74 74 88, radina.k.moskova@gmail.com
Росица Хаджиева, представител на хотел РЕГНУМ,
тел.: +359 884 49 39 24, rosi@regnum.bg
 

Изтегли файлове
» Писмо - покана
» Програма на Асамблеята
» Възлагателно писмо
» Декларация за съгласие от родител