Oткриване на ротарианската 2018-2019 година и ротация на гуверньорите
Начало: 2018-07-08
Край: 2018-07-08