Посещение на ДГ в РК Самоков
Начало: 2018-07-04
Край: 2018-07-04

ПРОГРАМА
за посещението на ДГ г-н Веселин Димитров с РК „Самоков“ гр. Самоков на 04.07.2018 г.

След 14,00 часа – настаняване в „Кокошковата къща“ –
ул. „Цар Борис III“ 84 (тел.:0722 66432).
16,15 часа – отпътуване за среща с кмета на община Самоков господин Владимир Георгиев.
16,30 часа – среща с кмета на община Самоков
16,55 – 17,20 часа – посещение на регионалния исторически музей.
17,25 – 17,40 часа – посещение на „Байракли джамия“ .
17,45 – 17,50 часа – посещение на женския метох.
18,00 часа – среща с борда на РК „Самоков“ в „Кокошковата къща“.
19,00 часа – среща с членовете и гостите на РК „Самоков“ в „Кокошковата къща“.
Около 20,30 – 21,00 часа край

През цялото време с ДГ ще присъстват представители на борда и АДГ.