Великден за възрастните хора
Начало: 2018-04-05
Край: 2018-04-07
Великден за възрастните хора

За поредна година ротарианците от РК Смолян посетихме възрастните и самотни хора в Дома за стари хора с.Фатово по повод Великден. Занесохме им освен обичайните подаръци и топли усмивки, дарихме ги с общуване, за което те са зажадняли