РК София организира честване на 85 годишнината на Ротарианството в България
Начало: 2018-04-21
Край: 2018-04-21

На 21 април 2018 година РК София организира тържествено честване на 85- годишнината от Ротарианството в България.
Събитието ще се проведе в гр. София, хотел "Арена ди Сердика".
Програмата включва - откриване на бюст на Пол Харис - хотел "Арена ди Сердика" в 17 часа;
презентация за историята на Ротарианството в България;
вечеря в хотел "Арена ди Сердика"