Семинар Фондация Ротари
Начало: 2017-11-24
Край: 2017-11-25
Семинар Фондация Ротари

Семинар за фондация Ротари
Пловдив, 25. Ноември
Хотел „Империал“

 
24.11 – петък
Пристигане, участие в програмата на Дефиле на младото вино, приятелска вечеря
 
25.11 – събота
Време Тема Представя/отговаря
10:00 - 12:30
11:30 – 12:30
Регистрация
Обяд  по желание
АДГ Спас Попов
13:00 – 15:25 Първа сесия Водещ: Председател на ДРФК, ПДГ Нина Митева
  
13:00 – 13:15   
 
13:15 – 13:45
 
 
13:45 – 14:05
 
 
14:05 – 14:25
 
 
14:25 – 14:55
 
 
 
 
 
 
 
 
14:55 -15:05
 
 
15:05 – 15:25 
  
 
Откриване на семинара
 
Фондация Ротари  в началото на второто си
столетие
 
Дистрикт 2482: Подкрепа за ФР, дарения,
признание
 
Дистриктни грантове 2017-18 : отчет на
изпълнените, обявяване на новите
 
Публичност за нашите проекти:
-        Нашите проекти - ключ към познаването на Ротари от общността
-        Кампании за представяне на проекти и  набиране на средства чрез клубния сайт и социалните мрежи
-        End Polio – онлайн кампания за осведоменост и съпричастност
 
Ротарианските центрове за мир – призив за действия
 
Добротворци – представяне на други НПО
 
 
ДГ Емил Коцев, клубовете домакини
 
РРФК Йешим Йоней
 
 
ДГЕ Веселин Димитров, Алекс Ангелов РК София
 
ПП Виолина Костова РК София Сити
 
 
Ивайло Донев РК Добрич, Спас Попов РК Пловдив Пълдин, ПП Таня Георгиева РК Бургас
 
 
 
 
 
 
ДГН Митко Минев
 
 
BG Бъди активен - Ласка Ненова
15:25 – 15:50 Кафе пауза
 
 
15:55 – 17:50 Работа в група за ротарианци с опит в проекти и група за млади ротарианци и ротарактори ПДГ Нина Митева, ПДГ Красимир Ганчев
 
15:55– 17:10
 
 
 
 
Група 1: Оценка на нуждите и устойчивост: Що е то? Потенциал за глобален грант на предложени проекти;
 
Група 2: Как работи ФР? Какво финансира? Как да подготвим нашите проекти – какво да направим, какво да не правим? Примери за проекти с грант на ФР;  - за новоприети ротарианци и ротарактори
 
ПДГ Нина Митева, ПП Виолина Костова
 
 
 
ПДГ Красимир Ганчев, Константин Стоянов РК Стара Загора
 
 
 
 
17:10 – 17:50 Втора сесия Водещ: ПДГ Димитър Димитров
17:10 – 17:30
 
 
 
17:30 – 17:40
 
 
17:40 – 17:50
Представяне на работата на групите и дискусия – нужди, предложения, ресурси
 
 
QUIZ SHOW
 
 
Закриване на семинара
 
ПП Виолина Костова, Константин Стоянов
 
 
 
Маргарита Богданова РК Свищов, Алекс Ангелов РК София
 
ДГ Емил Коцев
 
19:30
        
Вечеря и честване на 10 години РК Пловдив Пълдин
 
 
 
 
 

Изтегли файлове
» Програма на семинара
» Програма за участие в Семинара
» Кратка инструкция за регистрация
» Програма Дефиле на младото вино