Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)

Снежана Дончева