КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА

Валентин Стоянов, MD

Комитета за обучение в дистрикта изпълнява следните основни задачи:
1. Подпомага ДГ и председателите на комитети при организиране и провеждане на дистриктните семинари по определени теми.
2. Подпомага АДГ и клубните президенти за предоставяне на актуална информация за нуждите на обучението на клубно ниво.
3. Подпомага активно в тяхната работа Клуните преподаватели(там, където има назначени такива).

Митко Минев


Борислав Стоянов Къдреков


Елена Първанова