Комитети


Комитет Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Силвия Балинова

Международна служба ( International Service )


Председател: Иларио Астинов PHF+3


КОМИТЕТ ПО КЛУБНА ДЕЙНОСТ


Председател: Емил Коцев

Подкомитет по разширение на дистрикта


Председател: Наско Рафайлов

Подкомитет по развитие на членския състав


Председател: Костадин Чаталбашев


КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за проекти за семейството, здравеопазването, образованието и приятелския обмен


Председател: Маргарита Златарева
Член: Иван Миланов
Член: Драгомир Бояджиев


Комитет за Ротаракт и Интеракт


Председател: Асен Ангелов
Председател на Подкомитета за Ротаракт: Гено Андреев
Председател на Подкомитета за Интеракт: Илиян Йончев, PHF

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Гено Андреев

Подкомитет за Интеракт


Председател: Илиян Йончев, PHF

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Николай Николов
Член: Динко Димитров - PHS


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Боряна Хинова PHF+3


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD
Член: Йордан Йорданов
Член: Юрий Проданов


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Атанас Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Любен Атанасов
Член: Георги Колев

Подкомитет за годишните вноски


Председател: Добромир Чернев
Член: Петя Казакова-Йорданова PHF+1

Подкомитет за стипендиантите и възпитаниците


Председател: Мария Горанова, PHF 1+
Член: Димитър Тодоров
Огнян Гаджев: Огнян Гаджев

Подкомитет за координация на спонсорството


Председател: Боряна Хинова PHF+3

Подкомитет за груповия образователен обмен и ротариански приятели на мира


Председател: Христо Николаев Гюлев PHF
Член: Веселин Димитров - PHS

Подкомитет за постоянните вноски и корпоративното членство


Председател: Стоил Костов

Подкомитет за определяне на дистрикт грантовете и фондовете


Председател: Мария Горанова, PHF 1+
Манол Манолов: Манол Манолов


КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ


Председател: Нина Митева, PHF
Подкомитет за финансов одит. Член: Стефан Корадов
Подкомитет за финансов одит. Член: Нина Лискова
Подкомитет за финансов одит. Член: Николина Ганчева


КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯ НА ДГН


Председател: Атанас Атанасов
Член: Калчо Хинов
Член: Любен Атанасов
Член: Наско Начев
Член: Красимир Ганчев
Член: Анелия Дошева
Член: Пламен Минев